#LakatMayK

#LakatMayK

Sinong nagsabing wala kang k? Habang may buhay, may karapatan. #LahatMayK. Noong ika-10 na Disyembre ng 1948, ipinahayag ng United Nations ang Universal Declaration of Human Rights. Sa pangatlong artikulo ng deklarasyon na ito nakalagay, “Everyone has the right...