Dahil parehong may buhay ang ina at ang anak sa loob ng sinapupunan ng ina, pareho rin silang may Karapatang maprotektahan ng estado ang bawat buhay nila. Lahat talaga may K.