Pinoprotektahan din ng Konstitusyon ng Pilipinas ang mga bilig o fetus. Sa ika-12 na seksyon ng pangalawang artikulo ng ating Konstitusyon nakalagay, “The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception” (Official Gazette of the Republic of the Philippines). Sabi nga ni Atty. Girlie Noche, “Napakaswerte ng Pilipinas because we have a pro-life Constitution…Ang dami kong nakausap na abogado, pro-life advocates galing sa iba’t ibang bansa sa mundo at tayo lang ang may Constitution na specifically protects the life of the unborn from conception.”

Source: Official Gazette of the Republic of the Philippines. (n.d.). The constitution of the Republic of the Philippines. Official Gazette of the Republic of the Philippines. Retrieved May 28, 2022, from https://www.officialgazette.gov.ph/con…/1987-constitution/