Marami ang nagtatanong, “May k din ba ang mga bilig o fetus?” Para masagot ito, dapat muna natin sagutin ang tanong, “Kailan nagsisimula ang buhay?” Ayon sa American College of Pediatricians, “The predominance of human biological research confirms that human life begins at conception—fertilization”. Ayon naman sa isang listahan ng sanggunian galing sa Princeton University, “Life begins at fertilization” (Ang buhay ay nagsisimula sa fertilization.) Walang duda at klaro na ang buhay ay nagsisimula sa fertilization o ang pagtatagpo at pagsasama ng egg cell ng babae at sperm cell ng lalaki. Kaya, maliwanag na ang fetus ay may buhay at may karapatang mabuhay nang maayos hanggang makalabas sa sinapupunan. Katulad ng ibang tao, MAY K ANG FETUS!

Mga sanggunian:
American College of Pediatricians. (n.d.). When human life begins. American College of Pediatricians. Retrieved May 28, 2022, from https://acpeds.org/position…/when-human-life-begins

The Trustees of Princeton University. (n.d.). Life begins at fertilization with the embryo’s conception. Princeton University. Retrieved May 28, 2022, from https://www.princeton.edu/…/articles/embryoquotes2.html

See less