Siyentipikong Katotohanan tungkol sa RH Bills

Siyentipikong Katotohanan tungkol sa RH Bills

SA SIMPLENG PANANALITA

Mga kilalang, pandaigdigang, siyentipikong dalubhasa ay pinagtibay ang mga suliraning hinggil sa pamaraan, pambansang pamamahagi ng mga huwad na kagamitan na pampapigil ng pagbubuntis.

1.Ang mga huwad na kagamitan na pampapigil ng pagbubuntis ay nakakamatay ng mga bata.

Kailan nagsisimula ang buhay na pantao? Sa pagpapabunga o fertilization, kapag ang semilya ng lalaki ay pumasok sa itlog ng babae. Ito ang pangkalahatang tugon ng mga daulbhasang medikal (kasama ang mga manggagamot ng Harvard Medical School at ang Mayo Clinic) sa 8 araw na pandinig sa Senado ng Estados Unidos.

Nakakapatay ba ng bilig o embrayo ang mga pildoras na pampigil ng pagbubuntis at IUD? Opo, ang pildoras o pill ay mayroon pangalawang “postfertilization effect”, hango sa siyentipikong pahayagan ng American Medical Association. Pinahayag ng American Journal of Obstetrics and Gynecology na ang IUD ay nagpapagunaw ng bilig o embrayo.

2.Ang mga huwad na kagamitan na pampapigil ng pagbubuntis ay nakakapinsala ng kalusugan ng mga babae.

Ang mga pildoras ba ay ligtas? Ang International Agency for Research on Cancer noong 2007 ay nagpahayag na ang pildoras ang pinagmumulan ng cancer, sanhi ito ng pinakamataas na antas na klase ng cancer, kapareho ng ibinibigay ng sigarilyo at asbestos. Nagiging sanhi din ito ng stroke, at nagpapataas ng peligro sa pagkakaron ng atake sa puso.

3.Ang pamumuhay na kontra sa pagbubuntis ay winawasak ang buhay pamilya.

Ang pagpapalaganap ba ng mga kagamitan pampapigil ng pagbubuntis ay mapabubuti ang kalagayan ng pamilya? Ang mga kagamitan pampapigil sa pagbubuntis ay makapagpapababa ng kahulugan ng kasal, magkaroon ng mas maraming pagtatalik sa labas ng kasal, mas maraming batang walang ama, mas maraming nag-iisang mga ina, ayon sa pag-aaral ng Nobel prize winner, George Akerlof.

4.Mga condoms ang nagpapalaganap ng AIDS.

Ang paggamit ba ng condoms ang magpapababa ng paglaganap ng HIV/AIDS sa bansa? Ang condom ang magpapataas ng AIDS, ayon sa pinakasulit na ebidensya na pandaigdig, pinagtibay na pahayag ng Harvard Director for AIDS Prevention, Edward C. Green. Ang pagkaroon ng condoms ay hinahayaan ang mga tao magkaroon ng padalus-dalos na pakikipagsapalaran na sekswal, na lalong magpapalala sa pagkalat ng sakit.

5.Ang RH Bills ay base sa maling pagsusuring ekonomiya.

Mayroon bang kinalaman ang paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng eckonomiya? “No correlation” o walang kinalaman ang tugon ni Simon Kuznets, Nobel Prize winner ng pag-aaral ng ekonomiya.

Ang pagpipigil sa paglaki ng populasyon ba ang sagot sa mataas ng pag-unlad ng ekonomiya? Hindi. Ito ang pagpapatibay na pahayag ng 2008 Commission on Growth and Development na pinamumunuan ng Nobel prize winner Michael Spence. Mga dahilan ng mataas na pag-unlad ay: liderato, pagbukas ng pag-iisip sa kaalaman, matatag na pinansyal, laang-gugulin pang merkado, pamumuhunan at pag-iimpok.

Nagsalita ang mga dalubhasa at tagapagpasya.

Wakasan na ang RH Bills.

Tumulong iwaksi ang kamangmangan sa mga siyentipikong katotohanan. Pangilagan ang mga masalapi at makapangyarihan mga taong pro-RH.

Gumawa ng maraming kopya para sa mga kapitbahay, eskwela, pinagtatrabahoan, at komunidad.

Magbigay ng kopya sa media, at sa mga kongresista at senador. Ngayon!